Polymerisace

Význam: chemická reakce, kterou z monomeru nebo směsi monomerů vzniká polymer

Další cizí slova

Tent

cirkusový stan

Morfogenese

vývoj tvaru, změna tvarových vlastností

Meninga

mozková a míšní plena

Konvergentní

sbíhavý, sbíhající se; související s konvergencí

Estavela

krasový pramen vodu střídavě pohlcující a vydávající

Dolcissimo [dolčisimo]

co nejlíbezněji