Populace

Význam: obyvatelstvo; geneticky a ekologicky vymezený soubor jedinců stejného biologického druhu žijící ve společném prostředí; skupina hvězd tvořících jednotný celek

Další cizí slova

Dysmimie

porucha gestikulace, šklebivost

Depistáž

vědomé, cílené, včasné vyhledávání nemocných nebo zdrojů nemoci v celé populaci nebo ve vybraných skupinách

Utilitarismus

postoj a hodnocení pudle míry užitečnosti

Predikát

přídomek; log. část soudu nebo výroková funkce, vypovídající o subjektu nebo proměnné; jaz. přísudek

Menthol

součást éterického oleje z máty peprné

Konferovat

provádět zábavným programem; radit se, mít poradu