Portable [portebl i portábl]

Význam: lehce přenosný, kufříkový, cestovní

Další cizí slova

Izotopy

nuklidy téhož chemického prvku se stejným počtem protonů, ale s různým počtem neutronů v atomovém jádru

Despota

neomezený vládce, tyran; panovačný, krutý člověk

Pyton

nejedovatý had, v Indonésii slouží jako hlídač obydlí, zahrad a dětí

Griotka

višňový likér, cherry brandy

Ombudsman

státní nezávislý pověřenec pro občanské záležitosti

Klérus

duchovenstvo