Portfej

Význam: obor působnosti ministra; taška na písemnosti

Další cizí slova

Preventivní

předchůdný, včasný, v předstihu; ochranný; zabývající se prevencí, sloužící prevenci

Jantar

fosilní pryskyřice převážně z jehličnatých stromů

Dozimetr

zařízení k měření dávek ionizujícího záření

Polymorfie

mnohotvárnost, různorodost, heteromorfie, polymorfizmus

Sépie

1. mořský dravý hlavonožec; 2. žlutohnědá barva; kresba touto barvou

Saldo

zůstatek na účtu