PPG

Význam: viz falografie

Další cizí slova

Rozvalina

zřícenina, ruina, troska domu nebo hradu

Ekloga

liter. báseň s pastýřskou tematikou; hud. skladba pastorálního rázu

Flyš

horniny charakteristické střídáním poloh jílovců a pískovců

Tapeta

1. vzorovaný papír, tkanina nebo umělá hmota k pokrývání stěn; 2. být na t. být předmětem hovoru, zájmu

Traktát

dlouhé učené pojednání; nudný a rozvláčný spis nebo projev

Boiler

zásobník a ohřívač vody