Přechodnice

Význam: křivka poměrné křivosti

Další cizí slova

Zooparazit

cizopasný živočich

Kompot

zavařené ovoce

Dekantace

oddělování nečistot vznášejících se v kapalině odstředěním nebo slitím kapaliny po usazení nečistot

Diverze

podvracení, záškodnictví, rozvracení

Mesmerismus

učení o živočišném magnetizmu; využití hypnózy k léčebným účelům

Exhibicionismus-

okázalost při vystupování na veřejnosti; úchylka, kdy pohlavního uspokojení je dosahováno obnažováním zejm. pohlavních orgánů před osobou druhého pohlaví