Prekurzor

Význam: výchozí látka, částice, z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt

Další cizí slova

Geopolitika

názor o významu zeměpisné polohy státu; aspekty politiky v celosvětových, globálních souvislostech a vztazích

Kontraceptivum

prostředek bránící početí

Karnivor

masožravec

Discont [dyskont]

sleva; srážka z účtu při hotovostní platbě; srážka úroků při prodeji směnek před jejich splatností

Antiteze

protiklad

Booklet [buklet]

knížka, brožura