Preventivní

Význam: předchůdný, včasný, v předstihu; ochranný; zabývající se prevencí, sloužící prevenci

Další cizí slova

Medula

dřeň (např. kostní); mícha

Sekularismus

úsilí, snahy o sekularizaci, o zesvětštění

Pórobeton

lehčený beton

Flash-dance [flešdáns]

trhavý způsob tance

Mythisovat

vytvářet mýtus; dodávat mytický ráz, mytologizovat

Nivální

sněžný