Profitovat

Význam: mít z něčeho prospěch, vydělat na něčem

Další cizí slova

Korumpování

úplatkářství, podplácení; korupce

Melasma

kožní choroba projevující se velkými tmavými skvrnami zejm. na končetinách

Aldehyd

organická sloučenina vzniklá z primárních alkoholů odnětím vodíku

Telekinese

ovlivňování pohybu neživých předmětů silou vůle, psychokineze

Mulláh

vykladač islámu; učenec; soudce

Izobara

křivka závislosti objemu na teplotě při stálém tlaku; izolinie tlaku vzduchu