Profylaktický

Význam: zamezující nákaze, ochranný; zabývající se cílenou prevencí

Další cizí slova

Symbiosa

vzájemně výhodné soužití, plodná spolupráce

Sakralita

posvátnost

Aerologie

nauka o fyzikálních dějích probíhajících ve vyšších vrstvách atmosféry, hlavně v troposféře

Specifikum

zvláštnost, příznačnost, jedinečnost, jedinečná vlastnost

Tyl

lehká, síťovaná látka