Prognosa

Význam: předpověď, odhad dalšího vývoje

Další cizí slova

Polarografie

metoda elektrochemické analýzy látky s použitím rtuťové kapkové elektrody

Insider [insajdr]

zasvěcenec; ten, kdo využívá důvěrné informace

Rittbergr

druh krasobruslařského skoku

Tolar

1. původně evropská stříbrná mince, jednotka evropských mincovních soustav; 2. měnová jednotka Slovinska

Archivní

vztahující se k archivu; starý, cenný

Tripartitní

trojstranný