Prokurista

Význam: zmocněnec firmy disponující plnou mocí

Další cizí slova

Stafylogenní

vyvolaný stafylokoky

Ordinace

1. vyšetření a stanovení postupu léčení; místnost, kde lékař provádí ordinaci; 2. pověření duchovní službou, úřadem

Izotyple

existence látek, které vytvářejí krystaly stejného typu, ale nemohou vytvářet směsné krystaly

Tepich

koberec

Gorodky

hra, při které se házením dřevěnou tyčí srážejí figury z dřevěných válečků

Super

extra, prima, senzační, fantastický, báječný; špičková kvalita