Protežovat

Význam: upřednostňovat, vlivně podporovat

Další cizí slova

Scenárista

autor scénáře

Marast

bláto, bahno, bažina

Absces

hlíza, dutina vyplněná hnisem,hnisavé zkapalnění tkáně

Episace

dodávání epického rázu

Tribadizmus

jiné označení lesbismu

Dysortografie [dyzortografie]

vývojová porucha spojená s neschopností naučit se správně pravopis, grafastenie