Prototyp

Význam: vzor, předobraz, příklad, první zkušební výrobek

Další cizí slova

Codex

kodex

Extra legem

mimo zákon

Hypno-

první část složených slov mající význam výška, výškový

Artista

cirkusový nebo varietní umělec

Asexuální

asexuální chování - bez zájmu o sex

Onomesiologie

nauka o pojmenování (věcí, jevů, vztahů) jazykovými znaky (slovy)