Pseudo-

Význam: první část složených slov mající význam nepravý, napodobený, lživý

Další cizí slova

Negus

císař v Etiopii

Ancienita

druh devizového omezení odrážející skutečnost, zda účastník obchodu byl již v minulosti činný v témž oboru

Softball [softból]

pálkovaná, sportovní hra vzniklá z baseballu., hraná větším a měkčím míčkem

Pedo-

první část složených slov mající význam 1. půda, půdní; 2. dítě, dětský; 3. krok

Formace

útvar; formování, vytváření formy

Desolátní

neutěšený, žalostný, zoufalý