Psychopatologie

Význam: obor psychologie zkoumající příčiny a projevy duševních poruch a nemocí

Další cizí slova

Distrikt

správní okrsek, obvod

Ranger [rejndžr]

příslušník jízdní policie; příslušník jednotky zvláštního určení

Profusní

mohutný, silný; hojný, přílišný; nadbytečný, dalekosáhlý

Extracelulární

mimobuněčný, nacházející se mimo buňku; e. tekutina - (tělesná)

Tear-test [týrtest]

zkouška odolnosti kovových materiálů

Čingischán

krutovládce,krutý dobyvatel