Psychro-

Význam: první část složených slov mající význam chladný, vlhký

Další cizí slova

Batch [beč]

dávka, celek hromadně zpracovávaných dat

Aglomerát

spečenec; hornina tvořená úlomky sopečných vyvrženin a tufem

Estavela

krasový pramen vodu střídavě pohlcující a vydávající

Karafa

široká láhev se zúženým hrdlem a obv. se zabroušenou zátkou

Autokorelace

korelace mezi členy téže řady pozorování

Reakce

zpětně působení, odpor proti něčemu, odezva; chemický pochod