Pyr-

Význam: první část složených slov mající význam oheň, žár, tepelný

Další cizí slova

Kreatura

bytost, stvoření; stvůra, obluda

Paraf

zkrácený podpis, podpisová značka

Favela

chudinská čtvrť s nízkou životní úrovní ve městech Latinské Ameriky, okrajová část města s chatrčemi

Renografie

vyšetření ledvin pomocí kontrastní látky

Aktino-

první část složených slov mající význam paprsek, záření

Hypotenze

snížení krevního tlaku, krevní podtlak, hypotonie