Rajonismus

Význam: ruský výtvarný směr 20. století usilující o vyvolání systému paprsků, lučizmus

Další cizí slova

Tektonosféra

vrchní vrstva zemské kůry, v níž dochází k tektonickým pohybům

Excentrický

1. umístěný mimo střed; 2. výstřední

Otologie

ušní lékařství, otiatrie

Yankee [jenkí]

1. rodák, typický obyvatel Nové Anglie; 2. občan USA, typický Američan

Varikosita

výskyt varixů, shluk křečových žil

Chetitologie

obor zabývající se jazykem,historií a kulturou Chetitů