Rang

Význam: oblast působnosti, kompetence; stupeň hodnosti nebo postavení

Další cizí slova

Tempe

zkvašené vařené sójové boby, indonéské jídlo

Markytánka

civilní osoba prodávající v žoldnéřských armádách obv. potraviny

Uterotonikum

látka vyvolávající stahy děložního svalstva užívaná při porodu

Emancipační

osvobozující, bojující za rovnoprávnost

Thema

předmět, námět, myšlenka díla, rozhovoru, úvahy, činnosti; východisko výpovědi, kmenotvorná přípona, příznak

Megastar

hvězda (hudebního nebo společenského života) největší velikosti