Recruitment [rekrútment]

Význam: přijímání, nábor zaměstnanců, poskytování služby zabývající se zprostředkováním práce, headhunting

Další cizí slova

Fumigátor

zadýmovač

Hetérizmus

raná historická forma vztahu muže a ženy založená na promiskuitě

Kasava

maniok, tapioka; manioková mouka, chléb z maniokové mouky

Fabule

souhrn událostí a příběhů časově a příčinně spojených; smyšlený příběh

Galvanografie

elektrolytický způsob hlubotisku

Azbest

jemně vláknitá žárovzdorná a chemicky odolná odrůda některých minerálů, osinek