Reducent

Význam: rozkladač, organizmus rozkládající mrtvou organickou hmotu na nižší látky, destruent

Další cizí slova

Glomus

klubko, uzlíček

Stereoskopie

prostorové vidění; způsob prostorového zobrazení

Pigment

prášková látka, nerozpustná v daném pojivu, používaná k barvení; látka různého chemického složení uložená zejm. v živočišných buňkách

Primadona

první pěvkyně operního souboru; člověk domýšlivý na to, že v něčem vyniká; namyšlený člověk snažící se být středem pozornosti

Tordování

šroubovité stáčení