Reduplikace

Význam: zdvojování, zmnožování

Další cizí slova

Panchart

nemanželské dítě (původně jen prostitutky); dítě vůbec; fakan; malý zbytek textu na řádku

Odont-

první část složených slov mající význam zuby, zubní

Diskriminant

část vzorce pro výpočet kvadratických rovnic

Generovat

vytvářet, vyrábět; vytvořit podle určitých pravidel

Mikroprocesor

procesor tvořený obv. jedním integrovaným obvodem

Atragene

plamienok