Reedukace

Význam: využití metod speciální pedagogiky při úpravě narušených funkcí (sluchu, zraku, řeči, pohybových a rozumových schopností)

Další cizí slova

Xanto-

první část slov mající význam žlutý, plavý

Bechtěrev

chronické onemocnění meziobratlových kloubů a vazů páteře, Bechtěrevova nemoc

Tifosi [tyfózi]

italští fanouškové

Keramika

výrobky z pálené jílovité hlíny; hliněné nádoby

Suplent

zástupce, náhradník

Represe

potlačování, útisk, násilí, odveta