Regenerační

Význam: obrozující, uvádějící do původního (žádoucího) stavu, obnovovací, znovutvořící, regenerativní

Další cizí slova

Exegese

výklad textu, zejm. Bible

Sylabotonismus-

princip uspořádání verše na základě pravidelného střídání přízvučných a nepřízvučných slabik v řadách o stejném počtu slabik

Febrilní

horečnatý

Fartlek

intervalový trénink běhu v přírodním prostředí se střídáním různě dlouhých úseků a různého tempa

Zkolabovat

zhroutit se, utrpět kolaps

Kandidát

uchazeč o funkci, pracovní místo; k. věd vědecká hodnost, zkratka CSc.