Rematrice

Význam: matrice na zhotovování dalších kopií

Další cizí slova

Aerobus

velkokapacitní dopravní letadlo

Optimum

nejvýhodnější, nejlepší stav, okolnost, podmínka; nejpříznivější podmínky pro život organizmu

Milénium

tisíciletí, tisící výročí

Receptura

rozpis složek určitého výrobku; příprava a vydávání léků na lékařský předpis

Hemi-

první část složených slov mající význam polovina, poloviční

Bonorum custos

Spravedlnost, ochránkyně dobrých