Reposice

Význam: reponování; napravení, narovnání, umístění posunuté části těla do správné polohy

Další cizí slova

Šlágr

módní píseň; hit; módní výstřelek

Preciosita

1. dokonalost, zvl. v uměleckém slohu; 2. přepjatá, strojená dokonalost v projevech, chování, precióznost, afektovanost

Metrum

schéma rytmického uspořádání verše

Minidisk

nahrávatelný magnetooptický kotouč se stejnou kapacitou jako kompaktní disk ale s polovičními rozměry

Horizont

1. obzor; 2. geol. vrstva nebo poloha lišící se nějakým znakem; 3. vykrytí boků a pozadí jeviště, atelieru, studia

Allegro

rychle, živě; skladba v tomto tempu