Repudiace

Význam: jednostranné odmítnutí platnosti státních dluhů

Další cizí slova

Triticale [tritykale]

žitovec, mezirodový kříženec mezi pšenicí a žitem

Tableau [tabló]

deska s podobiznami (obv. fotografickými)

Šovinismus

krajní, vyhrocený, nenávistný nacionalizmus

Kleronomní

vrozený, zděděný

Anastigmat

objektiv s odstraněnými optickými vadami

Degradace

1. snížení, pokles, znehodnocení; 2. zbavení hodnosti, funkce; 3. rozklad makromolekulárních látek na nízkomolekulární