Resignace

Význam: vzdání se úřadu; trpná odevzdanost

Další cizí slova

Opulence

dostatek, hojnost, nadbytek, přemíra něčeho

Baraba

dělník zaměstnaný při stavbě tunelu nebo železnice

Kosmopolita

světoobčan, stoupenec kosmopolitizmu

Aglosie

vrozené chybění jazyka

Termometrie

obor zabývající se zejm. měřením teploty a definováním teplotních stupnic

Gróf

hrabě, šlechtic; člověk panských způsobů