Revanš

Význam: odplata

Další cizí slova

Korzár

1. pirát, námořní loupežník; 2. majitel nebo nájemce lodi zmocněný válčícím státem k provádění námořních operací a k tomu, aby měl právo kořisti

Omni-

první část složených slov mající význam vše

Ekdemomanie

chorobná touha po cestování

Disonance

nesoulad, neshoda; nesouzvuk, nelibozvučné znění

Kolise

srážka, rozpor, nesrovnalost, střetnutí

Dialýza

1. rozklad; oddělování látek procházejících organickými blánami; 2. lék. odstraňování zplodin látkové přeměny z organizmu zadržovaných v organizmu při selhání ledvin