Rezervoár

Význam: nádrž, zásobník

Další cizí slova

Religiozita

zbožnost, nábožnost, síla víry

Desinficiens

prostředky užívané k umrtvení mikrobů ve vzduchu a na povrchu předmětů

Viceadmirál

místoadmirál

Balneoterapie

lázeňská léčba

Clip

klip

Eldorádo

blaho, vytoužený cíl