Ribstol

Význam: tělocvičné nářadí, žebřiny

Další cizí slova

Invaze

hromadný násilný vpád, vniknutí

Kádr

skupina osob tvořící základ celku; odborně i politicky zdatný pracovník

Kongenitální

vrozený

Honorabilis

ctihodný majetkem nebo postavením

Koliba

sezonní dřevěné obydlí pro pastevce v horách

Armatura

1. přídavná zařízení ke strojům, přístrojům, technickému zařízení; 2. pomocné a ovládací zařízení potrubních rozvodů tekutin; 3. ocelová výztuž stavebních nosných prvků