Rock'n'roll

Význam: 1. americký hudební styl vzniklý prolínáním černošské a bělošské lidové taneční hudby, s výraznou rytmičností; 2. rychlý tanec amerického původu ve čtyřčtvrtečním taktu se synkopami

Další cizí slova

Geostrategický

strategický z hlediska zeměpisné polohy

Propeler

vrtule; lodní šroub

Speaker [spíkr]

řečník, mluvčí

Disjunktní

nemající společný prvek

Nominále

jmenovitá hodnota; částka peněz, na kterou zní cenný papír

Cool

(expresivní výraz) moderní, současný, být cool - být in, být moderní a současný, držet krok s dobou