Rokambol

Význam: druh česneku, česnek setý perlovka

Další cizí slova

Fungovat

1. být v činnosti, pracovat; 2. mít, vykonávat funkci

Trasér

odborný pracovník při trasování; doprovodný běžec, vodič např. slepého atleta

Hidróza

pocení

Humifikace

rozklad látek v půdě spojený s tvorbou humusu

Komorní

1. vztahující se ke komoře; 2. intimní, jemný, vytříbený; 3. o malém počtu hudebních nástrojů

Odo-

první část složených slov mající význam cesta