Rosarium

Význam: zahrada nebo její část osázená růžemi

Další cizí slova

Succubus [sakjúbus]

smilná čarodějnice, ženský démon

Christianisace

pokřesťanštění, kristianizace

Melazma

kožní choroba projevující se velkými tmavými skvrnami zejm. na končetinách

Grupa

skupina; mat. jedna ze základních algebraických struktur

Dotace

darování, finanční podpora; poskytnutí finančních prostředků z veřejných rozpočtů bez přesného účelu použití

Prakticismus

činnost cílená pouze na praxi, podceňování teorie