Sanatorium

Význam: léčebný ústav, zdravotnické zařízení k doléčení některých nemocí, ozdravovna

Další cizí slova

Karcinogen

látka, která vyvolává zhoubné rakovinné bujení, kancerogen

Reparát

opravná zkouška

Tenuto

hud. drženě, s dodržením plné časové hodnoty

Hypnotizér

člověk, který dokáže hypnotizovat; magnetizér

Modem

soustava tvořená dvojicí modulátor demodulátor

Periklinální

směřující ze středu k obvodu