Sanktuárium

Význam: svatostánek, tabernákl

Další cizí slova

Temperatura

1. teplota; 2. typ ladění hudebního nástroje spočívající v rozdělení oktávy na dvanáct stejných půltónů

Mobilární

movitý

Slogan

reklamní heslo; módní heslo

Bilokace

přesvědčení, že objekt může existovat současně na dvou místech

Hypokoristika

zdomácnělé obměny jmen vlastních a příbuzných (npř. brácha, taťka, Jaňulka)

Politika

veřejná činnost, správa; řízení státu; vztahy mezi státy