Sapientace

Význam: proces vývoje člověka provázený vývojem mozku, myšlení a psychiky

Další cizí slova

Virulence

účinnost, životnost, schopnost mikroorganizmů vyvolat infekci

Divan

pohovka

GDP

hrubý domácí produkt

Klariska

příslušnice ženské větve řeholního řádu minoritů

Ekomorfóza

odchylka ve tvaru orgánů nebo organizmů vyvolaná prostředím

Tolerance

1. snášenlivost, schopnost přijímat, schopnost vzdorovat účinkům; 2. povolená odchylka od normy