Secco [seko]

Význam: 1.hud. suše, úsečně, krátce; 2. výtv. umění al secco

Další cizí slova

Autostabilní

samo regulující rovnováhu, rovnovážnost procesu

Skandinavizmus

hnutí za kulturní, politické a ekonomické sjednocení skandinávských zemí (Dánska, Norska a Švédska) v 19. stol.

Sinusitida

zánět vedlejších dutin nosních

Téte á téte [tetatet]

důvěrný rozhovor; mezi čtyřma očima, důvěrně

Homotetie

stejnolehlost, stejnolehlé zobrazení

Arabeska

druh ornamentu; druh povídky