Sensibilace

Význam: zvýšení, rozšíření citlivosti

Další cizí slova

Videoklip

krátký filmový a zvukový záznam umělecky zpracovaný pomocí videotechniky

Tuner [tjúnr i tuner]

rozhlasový přijímač bez zesilovacího koncového stupně; ladič, vylaďovač

Revmatologie

obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením revmatických chorob

Galerka

1. galerie; 2. ozdobná polička; 3. Podsvětí

Expektance

očekávání, předpoklad, výhled

Fenologie

obor zabývající se vlivem klimatu a změn počasí v jednotlivých ročních obdobích na životní projevy rostlin a živočichů