Sentinel

Význam: nákladní automobil poháněný parním strojem

Další cizí slova

Spiritualizmus

krajní idealizmus; názor, že bytí je duchovní povahy

Myosin

protein svalové fibrily zúčastňující se svalového stahu

Grafpad [gráfped]

snímací tabule v podobě desky, vybavená kurzorem, perem s hrotem nebo optickým křížem; tablet

Kvarteto

soubor čtyř hráčů nebo zpěváků komorní hudby; druh karetní hry

Tabela

přehledný seznam, tabulka

Plizé

drobné, pravidelné, natrvalo sežehlené záhyby látky