Senzitivní

Význam: vysoce citlivý, vnímavý

Další cizí slova

Diptychon

dvoudílný umělecký výtvor; starověké tabulky ke psaní

FPA

FPA (Fire Protection Association) - Národní asociace pro požární bezpečnost (v USA NFPA)

Otiatrie

ušní lékařství, otologie

Komercialisace

obchodní využití, zpeněžení

Fruktifikace

1. vytváření plodu, zrání; 2. zužitkování, vytěžení prospěchu

Sakramentum

svátost