Senzualizmus

Význam: názor uznávající za jediný zdroj poznání jen smyslové vnímání

Další cizí slova

Individualismus-

zdůrazňování jedince, jeho významu, zájmů

ADSL

asynchroní digitální účastnická přípojka, vyšší přenosové rychlosti

Afektovaný

strojený, přehnaný, nepřirozeně se chovající

Kompilát

výsledek kompilace; překlad zdrojového počítačového programu na výsledný; kompilace

Oo-

první část složených slov mající význam vejce, vaječný

Muhemedán

vyznavač islámu, machmetán, muslim