Seraf

Význam: serafín

Další cizí slova

Fisiparie

nepohlavní rozmnožování mnohobuněčných bezobratlých

Idiosynkrasie

jedinečnost, odlišující prvek chování nebo projevu; přecitlivělost, nepřekonatelný odpor vůči něčemu nebo někomu

Subalternace

služební nebo společenská podřízenost

Diskreční pravomoc

Správní orgán může nevyhovět žádosti, ačkoliv jsou splněny všechny podmínky, když k tomu má závažné důvody.

Pneumato-

první část složených slov mající význam vzduch, vzduchový

Kvalita

hodnota, jakost, stav věci