Sezam

Význam: jednoletá bylina pěstovaná pro olejnatá semena

Další cizí slova

Demokrat

stoupenec demokracie; ten, kdo dodržuje její principy

Sachr

čokoládový dort

Tritol

výbušnina, trhavina; trinitrotoluen

Musický

přídavné jméno k múza; m. umění hudba, zpěv, tanec a slovesná umění

Aurit

slitina kovu se zlatem

Pedotrop

Učitel, který učí proto, že chce vést žáky, učit je novým poznatkům. Dělá vše kvůli nim. Opakem je logotrop, který vše dělá kvůli obsahu (látce), ne objektu (žákovi) výuky.