Sideróza

Význam: nemoc vznikající impregnací tkání (oka, plic) železem

Další cizí slova

Meselina

prostopášná žena, záletnice

Antipod

protipól, opak

Obiter dicta

faktická poznámka soudce, která nemá sílu precedentu

Hirsutizmus

nadměrné ochlupení u žen způsobené endokrinní poruchou

Impotentní

nemohoucí

Solsticium

slunovrat, rovnodennost