Skandinavistika

Význam: obor zabývající se jazyky, historii a kulturou skandinávských národů

Další cizí slova

Charm [šarm]

1. vlastnost některých elementárních částic zachovávající se v silných interakcích; 2. šarm,půvab

Vitelin

jedna z bílkovin obsažená ve vaječném žloutku

Erathem

geol. nejvyšší chronostratigrafická jednotka

Apreherulvní

nedůtklivý, podrážděný, útočný

Hydrochorie

rozšiřování výtrusů, semen, plodů nebo jiných rozmnožovacích orgánů prostřednictvím vody

Dodekafonie

skladebná technika založená na rovnoprávnosti všech dvanácti tónů v oktávě