Skartovat

Význam: provádět skartaci

Další cizí slova

Eurokracie

vláda sjednocené Evropy

Hemoptýza

vykašlávání krve z plic jako chorobný příznak, chrlení krve, hemoptoe

Trichomoniáza

infekční parazitární pohlavní onemocnění způsobené bičíkovcem poševním

Deportace

nucené vystěhování, vyvezení, obv. z trestu

Xeno-

první část slov mající význam cizí

Otorinolaryngologie

obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením ušních, nosních a krčních chorob