Skútr

Význam: kapotované jednostopé motorové vozidlo

Další cizí slova

Flotace

vzplavování;způsob rozrušování užitkových nerostů mokrou cestou

Obiter dicta

faktická poznámka soudce, která nemá sílu precedentu

Plasticita

tvárlivost, poddajnost, výstižnost; schopnost organizmů přizpůsobit se prostředí

Metakarpus

záprstí

Chalífe

v některých muslimských zemích titul panovníka, který byl současně hlavou všech muslimů, kalif

Modernismus

záliba a prosazování novinek; směry a tendence v umění 20. století