Skvadra

Význam: skupina, hlouček, družstvo, tým

Další cizí slova

Heroizmus

hrdinství, bohatýrství

Antropokinetika

věda o motorice člověka, aktologie, antropomotorika

Kadet

1. vojenská hodnost v některých armádách; 2. žák vojenské školy pro důstojníky; 3. začátečník, nováček; 4. sport a) krasobruslařský skok b) žákovská věková kategorie

Popelín

tenká měkká hustá tkanina obv. s plátěnou vazbou

Shot

šot

Exposé

výklad, prohlášení; obv. ministra v parlamentu